Akersbakken 8-20  (Denne siden er under utforming og er uferdig)
 
     Akersbakken ble en periode nevnt Kirkeveien og må ikke forveksles med Kirkeveien som går fra Frogner plass mot Majorstuen.
Akersbakken 8-18 ligger relativt langt ned i bakken på nedsiden av gamel Aker kirke og gravlund. Husene lå tett i en liten grend.
Midt i og i bakkant av denne grenda lå nr 14 og nr 14 er eneste huset som fortsatt står.
       Tippoldeforeldrene til Sissel Finborud, Petter Larsen Bjertnesbratan født 27/6 1833 og Laura Martine Marie (Arnesdatter) Gulbrandsen født 1837, bodde i nr 14 sammen med barna i 1878 og 1779. Deres datter Caroline Christine giftet seg med Haakon Halfdan (Sissels Oldeforeldre) i 1878 og da bodde de der og Haakon Halfdan var bosatt i Akersbakken da. Kanskje bodde han i en av disse gårdene.
        Bildet til høyre viser Akersbakken 16 og er tatt  i 1924.
Det er tatt fra veien vinklet på skrå oppover i retning Gamle Aker Gravlund.
Huset i venstre billedkant er trolig Akersbakken 12.

 

 

          

 

          Klikk på de små bilder
                                                                                 for større visning

 
 
 
       Referanser: oslobilder
                         Krumkart 1896 detalj Akersbakken 2-20
     Tilbake        Hjem