Akersbakken 24. Ølhallene.
 
        
           Bildet viser Ølhallene som var en del av Ytterborgs Bryggeri AS, som skiftet navn til Foss bryggerier.
           Eiendommen var Akersbakken 24. Bildet er tatt i 1938. ble det i 1843 anlagt  ølkjellere i fjellet. Det var Ytterborg Bryggeri A/s 
           senere Foss brygeri som bygget disse kjellerne, 4 store lagerrom med teglsteinshvelv under en overbygning
           av utmurt bindingsverk. Det ble lagret øltønner der som ble transportert til bryggeriet for tapping. Bygget ble brukt til
           grønnsaklagring under 2. verdenskrig og revet i 1950-årene i forbindelse med utvidelse av gravlunden.

 
           Referanser: oslobilder.no        Tilbake      Neste    Hjem     Akersbakken 8-20