Akersbakken 16
 
           
               Akersbakken 16 . Bildet viser tilbygget på oversiden i Akersbakken. Det er tatt i 1924.
               Helt til venstre i bildet sees Akersbakken 8. Bak pipen sees deler av Akersbakken 14
              Referanser: oslobilder.no           Tilbake      Neste      Hjem    Akersbakken 8-20