Denne siden følger slekten tilbake til slutten av 1600-talet i Nittedel. En gren går via Moss til Sør-Odal. En gren går innom USA-emigranter, spinnersker ved Graah spinneri ved Akerselva og leilendinger i Nittedal. En gren går til nedre del av Akersbakken og miljøet der mellom sølvgruven "Dragehullet" og Ølhallen til Ytterborg bryggeri. Fra Nittedal går det en gren til gården Helgeneset Nordre i Brandval. Fra  avsnittet om Karen Olsdatter kan en komme til en side der det sees hvordan koblingen mellom Karen og gården Helgeneset er konstatert.
 

  

Ingeborg Lovise (Haakonsdtr) Kristiansen Wang 
14/9 1894
(13)

    
     Ingeborg Lovise  ble gift med Hagen Wang (12) som hun sitter ved siden av.

Hun ble født 14/9 1894 og døpt 16/6 1895 i Kristiania. Foreldrene var Haakon Halfdan Kristiansen og Karoline Kristine født Larsen.
Ingeborg jobbet på Norma prosjektilfabrikk da hun var 16 år gammel (telling 1910). Hun arbeidet  i produksjonen der til hun gikk av med pensjon. Hun tok vare på alt, og alt kunne
komme til nytte.   
     Ingeborg spilte sitter og gitar og sang gamle skillingsviser.
Hun lærte alle barna å strikke, hekle, lage blomster av kreppapir o.l. Hun var interessert i historie og reiste Europa rundt allerede på 50-tallet for å oppsøke historiske steder.
     Hun bodde med Hagen på Grorud, flyttet senere til Torshov,  Haarklous plass. De siste år bodde hun hos barn på Høybråten.
     Hagen og Ingeborg hadde følgende barn:
          Haldis Hagensdatter Wang gift Andresen
          Elsa Hagensdatter Wang gift Lindbo
          Reidun Hagensdatter Wang  gift Klementsen
          Roy Egil Hagensen Wang f 1919 som er i
                         slektslinjen vi følger.
          Jarl Hagensen Wang

          

         
Til venstre Ingeborg og Hagen som unge. Over er det småbilder som kan forstørres ved å klikke på bildet.

 
 
I ruten over stolpen mellom to ruter finner du barn av de i de to rutene som stolpen deler. Mer om hver enkelt lenger ned på siden.
Alle rutene på samme linje har samme slektsforhold til de andre i oversikten . Christian ,Dorthe, Anders Anne Cathrine, Lars, Karen, Arne og
Christine Marie er alle oldeforeldre til Ingeborg Lovise i øverste rute.
I  de nederste rutene i nederste tabell sees Ingeborg Lovises 3-tippforeldre som er Sissel Finboruds 6-tippforeldre.
 
                                                               Anene til  Ingeborg Lovise Kristiansen Wang født 1894 (13)
                        Haakon Halfdan Kristiansen 1856 (26)                              Karoline Kristine Larsen 1860 (27)
            Carl Christiansen   1823 (52)    Ingeborg Andersen ca 1827 (53)           Petter Larsen  Bjertnesbraten 1833 (54) Laura Martine Marie Gulbrandsen  1837 (55)
Christian Pedersen  1785 (104) Dorthe Olsdatter
1793 (105)
Anders Hansen ?(106) Anne Cathrine Jørgensdatter ? (107)   Lars Eriksen Bjertneseie 1805 (108) Karen Olsdatter
Helgenæset 1801 (109)
Arne Gulbrandsen ca 1803 (110) Christine Marie Larsdatter. ca 1802 (111)
          Se neste tabell Se neste tabell    

      
                            Lars Eriksen  1805 se tabell ovenfor (108)                                Karen Olsdatter Helgeneset ca 1801 (109)
               Erik Persen Moeiet 1769 (216)       Gunhild Persdatter 1764 (217)         Ole Olsen Helgeneset 1780 (218)         Nn Paulsdatter (219)
      Per Jonsen  (434)       Ragnhild Sørensdatter (435) Ole Haagensen Berger Helgeneset 1733 (436) Olia Olsdatter Haukaasen 1735 (437)    
       Jon Persen 1705 (868) Dorte Jensdtr.  1698 (869)   Haagen Svenningsen (872) Mari Olsdtr Berger (873) Ole Arnesen (874) Tore Arnesdatter (875)    

 

Karoline Kristine (Pettersdatter) Larsen (27) 18/2 1860 og Haakon Halfdan (Carlsen) Kristiansen 
17/10 1856   (26)

      

      
        Sannergaten 17 er nærmeste
        hjørne.

   Caroline Christines navn skrives også slik. og Hakon Christiansen på denne måten.     Karolines foreldre var Petter Larsen og Laura Gulbrandsen. Se nedenfor. Haakons far var Carl Christiansen og moren var Ingeborg Andersen. De fikk Hakon Halfdan 17/10 1856, døpt 24/5 1857 i Aker. (se neders på siden). Hakon  var murerarbeider og giftet seg med Caroline 15. desember 1878. Adresse Kirkeveien 14. (Akersbakken het Kirkeveien tidligere og den aktuell adressen er denne i dagens Akersbakke. Se lenger ned på siden i avsnittet om Petter Larsen) Forloverne var P. Larsen og P. Christiansen.
Hakon er født i Aker, Caroline er født i Christiania i Aker. De fikk sitt 2. barn i 1880 da var han 24 år og hun 20 år gammel. I 1900 bodde de i  Sannergade 17
(et våningshus på 4 etasjer og 20 husstander).  Karoline K. og Haakon H. fikk barna:
     Ingeborg Marie født 21/9 1878,
                døpt 4/5 1879 i Gamle Aker.
     Emma født i 1880 (Caroline 20 år gammel)
                jobbet  som spinderske ved
                Graah spinderi.
     Anna Louise født 7/2 1883, døpt 15/7 1883.
     Hakon Halfdan født 16/8 1885 
                døpt 26/12 1885 i Oslo
                jobbet som laasesmed.
     Ingeborg Lovise født 31/3 1888,
                døpt 22/7 1888.
     Karl August 22/7 1890, døpt 22/7 1890.
                Han døde 6/10 1903
     Kristian Albert født 25/7 1892, døpt 14/5 1893.
     Ingeborg Lovise som ble gift med
                Hagen ble født 14/9 1894,
                døpt 16/6 1895. Hun er den
                som følges i slektslinjen.
     Anna Marie født 27/10 1896, døpt 26712 1896.
     Harral født i 1898 (2 år)
senere 5/6 1905.
   
      I 1910 bodde de i  Hesselbergsgt 7,
(gata som går mellom Toftesgate og
Thorvald Meyers gate et kvartal nedenfor Sannergata, 2-3 kvartaler unna Sannergate 17 der de bodde i 1900) De bodde i forhuset i 2. etg. og betaler 17 kr. pr. md i leie.
        Boende hos seg da hadde de Ingeborg Lovise på 16 år (som er den vi følger i slektslinjen). Hun jobbet på Norma prosjektilfabrikk. Anna Marie  på 14 år som jobbet i papirindustri og Laura på 5 år.
 


 

 

 

 

 

 

 Hesselberggt 7 er hjørne-
gården mot Toftesgate.
Trikken sees i Toftesgate.

                       
                      Bildet er sannsynligvis tatt på dåpsdagen til Solveig datter av Emma og Wilhelm Iversen. Bildet er trolig tatt i 1910.

                      Fra venstre mot Høyre. Harald Iversen 4/9 1905-1/11 1980 er på bildet ca 5 år.
              Emma Iversen  født 1/8 1880. Hun er mor til dåpsbarnet, og er 30 år på bildet.
              Laura Kristiansen født 5/6 1905 og er ca 5 år på bildet.
              Karoline Kristine Kristiansen født Larsen den 18/2 1860. Hun er mor til Emma, Laura og Ingeborg. Karoline er ca. 50 år på bildet.
              Dåpsbarnet Solveig Iversen sitter på mormors, Karolines, fang. Barnet er datter av Emma og Wilhelm Iversen og er født 29/1 1910.
              Emmy Iversen født 24/8 1907.Hun sitter på morfars fang.
              Haakon Halfdan Kristiansen født 17/10 1856 er gift med Karoline og far til hennes barn.
              Ingeborg Louise Kristiansen Wang født 14/9 1894 er på bildet 16 år gammel, hun sitter og spiller gitar.

                       Brødrene, Hakon og Harral, sønner av Karoline og Haakon har slekten ingen informasjon om og er muligens døde i ung alder.
              Anna på 14 år er ikke med på bildet av uviss grunn, kanskje ligger hun syk?
    
 
      

 

 

          Wilhelm Iversen  mannen til Emma og Kristian              Kristiansen, Emmas bror, emigrerte til USA i 1909 og  er derfor ikke med på familiebildet ovenfor.
         Wilhelm født 3/3 1880 i Kristiania Han var kullarbeider i 1909 og dro til Minesota med båten Aaro (Rederiet Freberg & Klocken) 9/6 1909 og etterlot seg familien med Emma nygravid. Han dro sammen med Emmas bror, svogeren, Kristian på 18 år. Begge hadde 40 kr. med seg i reisepenger.
        Hvordan det gikk med Wilhelm og Kristian i USA vet ikke famillien. De kom ikke tilbake til Norge.
 

       Emma og barna bodde i Fjeldgaten 15 første etasje på Rohdeløkka i 1910.  Dette området ble bygget ut med trehus ca 1890. De hadde to rom og det ene rommet ble leiet ut til en annen husholdning (Enkemann med barn). I 1900 var Emma 20 år og jobber på Graahs spinderi som spinderske.

 


Sissel Finborud står foran Fjeldgt. 15.               
                         Emma var søster av hennes farmor
.                 
 Graah Spinneri
        Fossene her heter egentlig Vøyenfallene, øvre og nedre. Idag kalles vel den øvre for Hjulafossen etter Hjula bedrifter.

Graahs spinneri ligger nedenfor Hjula. Anlagt av dansken Knud Graah i 1846 etter at de gamle sagene som sto der.
Det het først Vøien Bomuldspinderi. Landets første spinneri av dette slag. I 1895 kjøpte spinneriet den nederste fossen " Våghalsen". og bygget egen kraftstasjon. Mellom Hjula og Graah går Beyerbrua over til østsiden av elva med

"Hønse-Lovisas" hus på nedsiden. Egentlig er dette huset
huset til mesteren som drev ei stampemølle på stedet.

        Norsk Folkemuseum har et  intervju med en kvinnelig fabrikkarbeider ved Graahs spinderi og hun forteller om arbeidet ved Akerselva. "Det var tungt arbeid på Graah. Jeg har stått og gått i 35 år langs en maskin. Jeg jobbet med å vinde garn som kom fra smitteriet, der de setter garnet ned i en slags melrøre. Når garnet tørker blir det stivt. Det var fryktelig når garnet var smitta så hardt at det satt fast. Vi var så slitne om kvelden at henda våre blødde når vi gnidde og slo garnet. De tjente bedre i veveriet enn vi gjorde. Vi satt nede ved vindmaskinene og spiste i støvet, og måtte pusse maskinene våre på lørdagene. da støva det fælt og vi ble svarte som griser."

      Spinneriet Graah 1866 til venstre for Akerselva 
Hjula ligger bak Graah                                      
Foto Erichsen, Hans Emil , Oslo museum
          
       

 

 

Petter Larsen Bjertnesbratan  (54) født 27/6 1833 og Laura Martine Marie (Arnesdatter) Gulbrandsen (55) 1837-

         Karoline Kristine ble døpt Larsen med samme etternavn som sin far, men på denne tid brukte man både fars etternavn og fornavn  for å gi barnet etternavn . Faren var Petter Larsen en arbeidsmann og jobbet som gårds og jordarbeider i 1865. Fødselsår var 1833. Han var født  i Nittedal  27/6 og ble døpt 14/7 1833. Han ble konfirmert samme sted 1847. Han var gift med Laura Martine Marie Gulbrandsen født 1838 i Moss. Petter ble født  på Bjertnesbratan husmannsplass under Bjertnes gård i Nittedal. Faddere ved dåpen 14/7 1833  var Anne ?,Christopher Jacobsen Bjertnæs, Gulbrand Jensen, Kirsti Eriksdtr. Inger Maria Jacobsdtr.
     I 1865 bodde de på Bolteløkken, Gardsnr. 86 i Gamle Aker Menighet i Christiania. Bolteløkken ble utparsellert i 1857 og bebygget i siste halvdel av 1800-tallet. Bolteløkka er området mellom Sankt Hanshaugen og Stensparken. I 1875 bodde familien i Ullevoldsveien 47 og ved denne folketellingen fikk barna navnet Pettersen etter fars fornavn.
 I 1878 da datteren Caroline Christine giftet seg med Hakon Halfdan ser det ut til at familien bodde i Kirkeveien 14. Denne Kirkeveien er den som gikk fra Maridalsveien og opp mot Gamle Aker kirke og som i dag heter Akersbakken og må ikke forveksles med dagens Kirkeveien. Se kartet lenger ned på siden. I Adressebok for Christiania By 1879 finnes Larsen, P. på denne adressen. Han bor der sammen med 4 andre familier.
( Clausen, A. Christiansen, H. Sørqvist, O. og Jakobsen, J.)
                Karoline Kristine Pettersdatter Larsen er registrert som eldste barn født i 1860  i Kristiania hun har 4 yngre brødre,
                                            Hun er den som følges i slektslinjen.
                Harald Pettersen Larsen f. 1864,
                Albert Pettersen Larsen f. 1867,
                August Kristian Pettersen Larsen f. 7/7 1873, døpt 10/8 1873 i Oslo
                Oskar Enok Pettersen Larsen født i 1874 var pleiebarn.
                Anna Lovise Pettersdatter  Larsenf. 13/6 1876, døpt 6/8 1876 i Oslo, Gamle Aker
                Ved folketelling i 1865 har de også sønnen Carl August Pettersen Larsen på 4 år som jeg ikke har funnet igjen andre steder. Død i ung alder?
        Laura Martine Marie Gulbrandsen  er trolig den samme som Laura Martine Gulbrandsen født 13/4 1837 og døpt 15/5 1837 i Moss.
Hennes foreldre var Arne Gulbrandsen og Christine Marie Larsdatter. De bodde idet som kan kalles en "forstad" til datidens Moss nemlig Radet. I 1881 bodde det 340 mennesker der. Gamle Moss ble dannet der to veiene Øvre og Nedreveiene møttes. Veien som senere ble hetende Konggaten gikk sørover mot Råde gjennom Radet. Der bodde det stort sett arbeidere og familier med dårlig råd.                                                                                                                                       
 

             Kartet til venstre er fra 1887. Bolteløkken gård der Petter Larsen arbeidet som gårds og jordarbeider i 1865 er avmerket. I 1865 både bodde og arbeidet han på Bolteløkken, Gardsnr. 86.
       I 1875 bodde familien i Ullevoldsveien 47.
På kartet ser det ut til at denne plassen heter
Frydenlund, området kalt Frydenlund løkke.
       I denne perioden i slutten av 1800-tallet utviklet  denne delen av byen  seg raskt.
På kartet nedenfor sees hvordan utbyggingen de neste 25 år.

 

                    
    Frydenlund Løkke 1     Frydenlund Løkke 2
   
     Kartet til venstre er tegnet 1911, altså 24 år etter kartet ovenfor. På Bolteløkken er det utparsellert tomter og mye husbygging synes. Sør for St. Hans Haugen er det bygget opp bygårder slik vi ser det idag og den lille plassen Frydenlund er borte.
     I datidens bydel Gamle Aker  sees Gamle Aker kirke like over Vår Frelsers Gravlund til høyre i midtre del av kartet. Nord for gravlunden og kirken gikk Akersbakken som tidligere på kartet til høyre fra 1858 het Kirkeveien. I denne Kirkeveien 14, som ikke må forveksles med dagens Kirkeveien som går langs Frognerparken,  bodde familien
Petter Larsen som var registrert der  i 1878 og 1879. Det var på den tiden da datteren Caroline Christine giftet seg med Hakon Halfdan, det ekteparet som fører slekten videre.

       Kartet til høyre fra 1860 viser Kirkeveien som ligger nordvest for Gamle Aker Kirke som ligger nord for Telthuusgaden som i dag heter Telthusbakken.

Da Haakon Halfdan Kristiansen ble født bodde familien i Akersbakken, det må være omtrent på denne tid Kirkeveien skiftet navn til Akersbakken.

Akersbakken 14 er i dag et sjarmerende bindingsverkshus som ligger helt inntil Gamle Aker Gravlund med flott utsikt østover. Dette er trolig samme hus som Kirkeveien 14
 

 

 

                                       Klikk på små bilder eller blå
      Bolteløkka           Bolteløkka        Ullevoldsveien 47     Akersbakken 14    Akersbakken 14     Dragehullet     skrift for stor visning og mer
                                                                                                                                                                            
informasjon.
 
Arne Gulbrandsen (110) ca 1803 og Christine Marie Larsdatter. ca 1802  (111)   
                   Arne og Marie giftet seg 15/11 1827 i Strøm, Sør Odal, Hedmark. Arne Gulbrandsen står i kirkeboka med tittel U.K. og Soldat.
Han var 24 år da han giftet seg med Christine Marie (også skrevet Marie Christine) Larsdatter 25 år. Chlemet Galterud og Paulsrud  ble oppført som forlovere.
         Arne og Christine Marie fikk: Laurentze Martine Arnesdatter 1/9 1828 som ble døpt 8/9 1828 på Rikshospitalet og Kvinneklinikken
                                                                                                        i Oslo
                                                       Edvard Adolf Arnesen  4/9 1829, døpt 20/9 1829 i Strøm, Sør Odal , Hedmark.
                                                                                                          Faddere: Berger Sørensen Snedkerbye
                                                                                                                         Gunder Andersen Vestbye, Jan Eriksen
                                                       Conrad Wilhelm Arnesen f 23/1 1831, døpt 17/4 1831 i Vestre Aker, Oslo
                                                       Richard Wilhelm Arnesen  31/1 1834, døpt 31/3 1834 i Moss, Øsfold. Først ble han hjemmedøpt
                                                                                                                  av jord Moder Kase. Faddere: Maria Chr, Larsdatter,
                                                                                                                  Anne K. Olsdr., Ole Torstensen, Lars Olsen,  Ole Alvsen og
                                                                                                                  Ole Olsen.
                                                       Laura Marthine Gulbrandsen 13/4 1837, døpt 15/5 1837 i Moss, Østfold, er den som følges i slektslinjen.
                                                                                                                      Faddere: Anne Oline Clemetsdatter, Anne C. Larsd.
                                                                                                                      Marthine A Hansdr. E. Evensen, C. Missingbakken,
                                                                                                                     J. Johannesen, O. Alvsen,  A. Rolvsen, O. Pedersen, O. Olsen
                                                       Carl August Gulbrandsen 4/3 1841, døpt 9/5 1841 i Moss, Østfold.
                                                                                                               Faddere: Martine Hansdr. Lovise Hansdr. Andreas Rolvsen,
                                                                                                                              Hans P. Hofer(?) Ole Pedersen og Carl Caspersen.
                                                       Julie Augusta Gulbrandsen 1/8 1843, døpt 27/5 1844 i Moss, Østfold. 
             Arne og Christine Marie har  bodd flere steder ser det ut til ifølge barnas fødesteder. I 1828 fødte Christine Marie i Oslo på Rikshospitalet,  i 1831 ble fødselen registrert i Vestre Aker, i 1829 i Strøm Sør Odal der de giftet seg. Etter 1832 ble alle registreringer gjort i Moss, Østfold. I Moss ble bostedet nevnt som Radet og Arnes tittel der var Sundkar (?). På denne tiden var det relativt stor innflytting til Moss, fra omland , Christiania og østlandet. Arne og Marie Christine ble registrert som innflyttere til Moss 10/5 1832.  Arne Gulbrandsen Zachariasrud  på 31 år og Marie Christine Larsdatter på 30 år og barnet Edvard Adolph på 3 år kom fra Christiania.
          De opplysninger som står ovenfor om  ekteskap og barnets fødsel og dåp bekreftes. De oppholder seg/bor i Amtmandens Hus. Lars har med  en attest fra kronfd Rynning(?) datert 28/10 1829 ved flytting til Moss.
 
Lars Eriksen Bjertneseie (108) født 1805 og Karen Olsdatter Helgenæset (109) født 1801
     Petter Larsens (se to avsnitt ovenfor) far var Lars Eriksen Bjertneseie født 1805 og død 1888. Lars sine foreldre var Per Jonsen  og Ragnhild Sørensdatter.  Karen Olsdatter  ble konfirmert 17,5 år gammel 4/10 1818. I kirkeboka konfirmasjon står det ikke oppført Ole som far men Erik Syversen Helgenæset. (I Ministerialboka skal det føres opp "foreldre eller Huusbondens Pleieforeldrenes Navn og Boepæl". Jeg regner derfor med at Erik Syversen Helgenæset er Huusbonde eller Pleiefar. Ved folketelling 1801 sees forklaringen på dette. I tellekrets "Grue Brandvold" er det registrert 3 husholdninger på gården Helgenæset Nordre. >  Den første husholdningen består av Syver Erichsen på 64 år, han var  "Huusbonde og  Gaardbruger" og gift med  Berthe Pedersdatter på 52 år. de var begge i første ekteskap. de hadde sønnene  Peder på 26, Erich på 24, Arne på 21, Hans på 15 og datter Kari på 10 boende hjemme. Alle barna var ugifte. De hadde to tjenestejenter, Marthe Simonsdatter på 25 og Anne  Johansdatter  på 40, begge ugifte. "Morthen Danielsen 32 Ugivt og Blind og har almisse af sognet" tilhørte også denne husholdningen.
     Den andre husholdningen bestod av Ole Haagensen, 68 år, "Huusbonde og Gaardbruger".  Hans kone var Olea Olsdatter, 66 år og begge var "i første ægteskab". De hadde to ugifte sønner boende hos seg, Tosten Olsen, 28 år, Sergiant ved nationale infanteriet og Ole Olsen, 21 år. Også Ole Haagensen  hadde to tjenestejenter. Kari Amundsdatter, 21 år og  Berthe Amundsdatter, 20 år, begge Ugivte.
     Den tredje husholdningen bestod av Haagen Olsen, (trolig sønn av Ole Haagensen) 37 år, "Huusbonde og Gaardbruger", hans kone Eli Joensdatter, 23 år og tre tjenestefolk. Johannes på 21 år var ugift, Olea Joensdatter på 16 år og enka Anne Pedersdatter på 50 år.
     Den uægte fødte Karen Olsdatter fra Roverud Grue ble døpt 30/11 1803. Faren var Ole Olsen (trolig soldat på Kongsvinger) og moren ? Paulsdatter. En av fadderne var Ole Olsen Helgeneset (barnefaren), andre var Marthe Haagensdtr Brødengen (tante av Ole?) og Mari Pedersdatter.
 I 1830 flyttet Karen Olsdatter Helgenæset fra Grue til Nittedal. Hun var 30 år da hun flyttet. ( det står riktignok at hun flyttet til xnia (Kristiania) i en av kirkebøkene). Dokumentasjon for kobling mellom Kari Olsdatter i Nittedel og Kari Olsdatter Helgenæset
finnes på egen side; klikk HER
     
Ungkar Lars Eriksen  Bjertneseie på 27 år ble gift 3/10 1832 med pige Karen Olsdtr. Moeeiet 31 år. Forloverne var John Olsen Trillebæk og Arne Iversen  Moeiet. Hun var fra Grue i Solør og født 1801.
Ved konfirmasjonen til Petter ser det ut til at foreldrene har titlene Gaardman og Gaardfru. Lars og Karen  fikk barna :
                                       Petter Larsesen født 27/6 1833, døpt 14/7 1833 i Nittedal,  som reiste til Aker i 1854 
                                                  (sannsynligvis da Lars Kirkeby overtok plassen se neste avsnitt). Petter er det slektsledd vi følger.
                                       Andreas Larsen 20/9 1835, døpt 11/10 1835 i Nittedal, gift i 1866 med Anne Kristofferdtr Nordby fra Nannestad.
                                      Johannes Larsen ble født 1836, døpt 1/1 1837 i Nittedal
                                      Julie Larsdatter ble født 1840, døpt 3/5 1840 i Nittedal og gift 1872 med Knut Larsen.
                                      Ole Larsen ble født 5/3 1843, døpt 21/5 i Nittedal,
                                      Edvard Larsen som ble født 12/2 1845, døpt 8/6 1845 i Nittedal, flyttet til Maridalen i 1863.
                                      Gulbrand Larsen f 15/5 1847, døpt 25/7 1847 i Nittedal .
 

 
Bildet til venstre  er utsnitt fra amtmannskartserien som sees på norgeskart.no Brukene Helgeneset, Berger,Hofås og Håkåsen  er vist med røde ovaler og disse brukene er nevnt i teksten.
Ole Olsen Helgeneset  (218 ) ca 1780 og (Kirsti ?) Paulsdatter  (219)
        Ole  var sønn av Ole Haagensen og Olea  Olsdatter. De fikk sønnen Ole i ca 1780, han ble døpt 23/ 1 1780 i Brandvald. Han fikk en  uægte datter Karen i 1801. Hun ble  døpt i Grue 6/11 1803. Moren er en Paulsdatter som kommer utenfra gården Helgeneset Nordre
 (En Ole Olsen født i 1780 døde 80 år gammel  Hedmark 18/7 1860,. og gravlagt 2/7 1860. Han var enkemann da han døde.)
 
 Ole Haagensen Berger (436) 1733 og Olia  Olsdatter  Haukaasen 1735 (437)
         Ole Haagensen var 68 år ved folketelllingen i 1801 og Olea var 66 år. I kirkebøkene skrives hennes fornavn med i , Olia, og det er denne skrivemåten som går igjen i slekten. Olia ble døpt 24/6 1735 i Grue. hennes foreldre var Ole Arnesen og Tore Arnesdatter. Tore er et navn som går igjen i hennes slekt. Ole og Tore døpte ei av jentene sine for Thore, se nedenfor. Ole ble døpt i Brandvold 1/5 1733. Soldat Ole Haagensen Øyen giftet seg med Olia Olsdr Haukaasen (Hokasen idag) 20/10 1757 i Brandvold.  Det som går under navnet Øyn på 16-1700-tallet var en samling eiendommer, fullgården Øyn og øygodsene Lepeng, Helgenesbrukene og Roverud. I tillegg flere øyer og skogen med øygodsene Trøn, Lindberg, Fensjøen og Øyra.
       Ole Haagensen var en av tre gårdbrukere på Helgeneset Nordre. Foreldrene til Ole Haagensen var Haagen Svenningsen og Mari Olsdatter Berger.
         Ole og Olea fikk : Ole Olsen døpt 29/1 1758 i Brandvold 3 mndr etter at de giftet seg. Faddere var Anders Andersen og 
                                                       Peder Jonsen Berger, Ole Andersen  Berger, Arne Olsen Haakenaasen og  Olia Guttormsdtr. Mellum.
                                      Maren Olesdatter døpt 9/5 1762 i Grue (fammilysearch.com). Finner henne ikke i kirkebok
                                      Arne Olsen døpt 21/9 1766 i Brandvold. Mor nevnes Olia Olsdtr. (Osen?) (trolig Øyen)                                                 
                                      Thore Olesdatter døpt 11/3 1769 i Brandvold. Faddere:Guttorm Wiger, Gunder Svenningsen, Svenn Eriksen Eeg,
                                                        Hans Olsen  Marit Haagensensdtr Øyen
                                      Svenning Olsen døpt 2/12 1770 i Brandvold
                                      Olea Olesdatter døpt 28/9 1776 i Brandvald
                                      Ole Olsen døpt 23/1 1780 i Brandvald Og han er den som følges i ættesoga
                                      Håkon Olesen (1764-1847 ?)
        Ole Håkonsen skiftet eiendommen mellom sine to sønner Håkon og Ole som fikk hvert sitt bruk, men beholdt en del av gården for seg.
Olia Olesdatter døpt 24/6 1735 i Grue med foreldre Ole Arnesen og Tore Arnesdr. Haukaasen
     Helgeneset Nordre
           Gnr. 41, bnr. 1,2,3,4,5 og eldre matr.nr 139 Helgeneset ble nevnt som øygods i 1598 og som halvgård i 1614 med Gudmund og Amund som besittere og i sameie med de øvrige øygårdene på Øyn. Navnet med endelsen -nes tyder på at det gamle tunet på gården lå like utved Stor-elva og var sterkt utsatt for elvebrudd. Det nye tunet ble anlagt på flata øst for der Vesle-elva renner nå. Navnet Helgenes kan komme av mannsnavnet Helge eller kvinnenavnet Helga eller av adjektivet "heilagr" som henviser til det hellige neset og en eventuell gammel kultplass. Amund ble ofte ilagt større bøter av forskjellige årsaker og måtte tilslutt gå fra Nordre Helgeneset. Gården ble delvis tatt over av Herr Lars (i 1644) som fikk bygselretten og satte inn Gudmund Jonsen som bruker. Gunnar Mandt, forfatter av Brandval-boka mener at "det holdt på å gå ut med Gudmund-slekta" i slutten av 1700-tallet.  De grep nemlig til hjemmebrenning. Og det skulle være det sikreste tegn på den tid at det begynte å ga nedover bakke med folket. Først måtte Syver Eriksen  bøte 20 rd. og så kona 20 rd. Hun hadde nok hjulpet til. Videre kom det til 5 rd. i saksomkostninger. Se 3 avsnittet over om Syver Eriksen (første husholdning i telling 1801).
I 1835 var gården delt opp i to bruk Nordstuen og Arstuen. Nordstuen hadde 1 hest, 5 kuer, 10 sauer og ett svin. Utsæden var 3/8 tn rug, 1/4 tn bygg, 1 tn blandkorn, 1/2 tn havre og 7tn potet. Arstuen hadde 1 hest, 6 kuer, 10 sauer og 1 svin. Utsæden var 1/8 tn rug , 3/8 tn bygg, 1 1/2 tn blandkorn,5 tn havre og 8 tn potet.
Matrikkelen for Hedmark 1838 opplyser følgende om gårdens 4 bruk:
Nytt matrikkelnummer: 139. Gammelt matrikkelnummer: 144, 39. Navn på gård: Helgenæset nordre.
Antall bruk registrert på matrikkelgården: 4.
Løpenr       Bruksnavn                    Eiers navn                  Skyld i Daler-Ort-Skilling               Gammel skyld                   Merknad
346            Helgenæset nordre       Ole Haagensen,                    4-4-3-0,                                1 1/4 Lpd., 3 1/3 Lpd.
347            Helgenæset nordre       Ole Olsen,                             4-4-3-0,                                1 1/4 Lpd., 3 1/3 Lpd.
348            Helgenæset nordre       Syver Olsen Eig,                   4-4-3-0,                                1 1/4 Lpd., 3 1/3 Lpd.
349            Helgenæset nordre       Erik Syversen,                       4-4-3-0,                                1 1/4 Lpd., 3 1/3 Lpd.
       Det sees av registreringen at alle brukene var like store i skyld, Ole Haagensen her er trolig far til Ole Olsen.
      
       Ole Olsen hadde ved skifte fått bruk nummer 2 (Arstuen?).
I følge Brandval boka 2 "skjøtet Ola Olsen sin gård  til Martin Olsen som overtok i 1898. Jon Olsen kjøpte bruk nr 1 Nordstuen.
Håkon Olsen ble født 1704 og døde 1798. Ola Håkonsen ble født 1738 og døde 1810, Håkon Olsen ble født 1764 og døde  1847, Ola Håkonsen ble født 1800 og døde 1879, Ola Olsen ble født 1786 og døde 1848, Martin Olsen ble født 1825 og ble gift 3 ganger først med Gunni Gunnarsdtr, søndre Helgeneset, 2. gang med Andrine Ulriksdatter og 3 gang med enke Eli Jonsdatter Lepeng. (En del av disse årstall er vanskelig å få til å stemme med de jeg har funnet i folketelling og kirkebøker!)
 
 Haagen Svenningsen Hofos (Hofås/Hofoss) (872) og Mari Olsdatter (873)
         Haagen Svenningsen Hofos og Mari Olsd  fikk Ole Haagenson  som følges i ættesoga i 1733 og dåpen fant sted i Brandvold kirke 1/5 1733. Kirkeboken plasserer familien på Østre Berger. Blant fadderne var 2 sersjanter og en korporal. Haagen og Mari drev trolig på Nordre Helgeneset kanskje også eller Berger. Haagen Svenningsen Hofos og Mari Olsdtr giftet seg i Grue 9/10 1731. Haagen kom altså fra Hofoss Gnr 68. Gården ligger på nordsiden av Skasåa og øst for Haukaas og enda lenger øst for Berger og Helgeneset. Både Øyn Berger og Hofoss var opprinnelig storgårder/gods.
        Haagen og Mari fikk : Ole Haagensen  døpt 1/5 1733 i Brandvold  Han er den som følges i slektssagaen. Fadderne var Moderen,
                                                                     Sophie Nn Hørløg, Sergiant Christen Bastiansen Helm, Sergiant Peder Jonsen Biøralt,
                                                                     Corporal Jesper Simensen(?) V.Berger, Ola Jonsen N. Eeg
                                   Svenning Haagensen født på Ø. Berger døpt 1/5 1735 i Brandvold. Faddere: Ole Nn N. Eeg , Dorthe Nn,
                                                                      Anne Svenningsdatter Hofos, Joen Olsen Helgenes, Erik Nn Øyen
                                   Peder Haagensen døpt 8/12 1737 i Brandvold. ministerialboka plasserer foreldrene på Ø. Berger. Fadderne var
                                                                     Joen Olsen Helgenes, Ole Jonsen N; Eeg, Gunder Nn Ø Berger,
                                                                     Christen Hansen(?) Roverud, Olia Gudmundsdtr., Ole Joensen S; Trondbøl og Mari Nn
                                   Anne Haagensdatter døpt 28/4 1741 i Brandvold Familien var fortsatt bosatt på Ø. Berger. Fadderne var
                                                                      Christen Hanssen Roverud, Joen Olsen Helgeneset, Svenning Gundersen Tollerud,
                                                                      Søren fra Aarstad og Marthe fra Fugelrud.
                                   Tore Haagensdatter døpt 8/12 1743 i Brandvold. Familien var fortsatt bosatt på Ø. Berger. Fadderne var
                                                                      Svenning Gundersen Tollerud og Anne Nn, Iver Olsen Helgenæs,
                                                                      Tore Jonsdatter Helgenæs, Gunder Nn Ø. Berger, Ole Jonsen N; Trondbøl og Mari Nn
                                   Mari Haagensdatter døpt 8/9 1748 i Brandvold, de er fortsatt bosatt på Berger og
                                                                      Fadderne kommer fra de samme slekter og gårder som tidligere
         Alle barna ble  født på Østre Berger. Haagen Svenningsen kjøpte inn halve Østre Berger på samme tid som Anders Andersen, sønn av Anders Gunnarsen kjøpte opp den andre halvparten av gården. Anders hadde kjøpt inn brukspartene til sine søsken, Gunnar, Ola, Maren og Olea.
         Gunnar Mandt skriver om Nordre Helgeneset at "I 1746 skrev Erik Sivertsen under på en kontrakt med Eliesen om Bureidammen for 1 sk. som hans eie var verdsatt til. Den andre gårddelen hadde Nils Bechmann fått kjøpe. Bestmann (feilskrift for Bechmann?) solgte til kvartermester Rafn, den delen Haakon Svenningsen kjøpte for 600 rd." Videre skriver han " Haakon Svenningsen og Sivert Eriksen kjøpte 5 sk. av Arntzen for 200 rd. Gårdeen ble delt i to bruk. Men i 1798 ble brukene ført opp sammen. " Avlingene på den tiden vitner om en stor gård. (Mari Olsdatter døpt 2/7 1713 i Grue  faren var Ole Voltorp , finner ikke)
         Gunnar Mandt skriver om Gammelstun Gnr. 68, bnr.1, under Hofoss og nevner de som drev der. Gunnar Svenningsen var født 1646 og døde 1719. Han var far til Svenning Gunnarsen som er nevnt som bruker for fru Lachmann i 1723. Han døde i 1798 og skiftet etter ham var i 1799. Svenning Gunnarsen disse to er trolig nær slekt av  Haagen  for jeg har ikke funnet andre med navnet Svenning på Hofoss som kan være i slekt med Haagen. Inntil jeg har klart å finne ut av dette slutter slektslinjen foreløpig her.
Mari Olsdatter døpt 11/8 1711 i Brandvold  faren var Ole Joensen (Sisteregistrering på første side i ministerialboka, finner ikke ut av gårdsnavnet)
 
Erik Persen Moeiet (216) født 1769 og Gunhild Persdatter Bjertnesbratan (216) født 1764
 Foreldrene til Lars Eriksen Bjertneseie var : Erik Persen fra Moeiet ble født ca 1769 og døde 1843. Han giftet seg med Gunhild Persd. født 1764 død 1841.
De giftet seg  i 1793  og var da 24 og 29 år gamle.
De tok over Bjertnesbratan etter Gunhils far Per.
De fikk barna: Ragnhild født 1794 som reiste til Kristiania i 1820,
                       Anne født 1796 giftet seg i 1820 med garver Arne Iversen
                                       Svenby under Mo,
                       Dorte ble født i 1797 og døde allerede året etter,
                       Hans født 1799 overtok bruket av plassen og flyttet seinere
                                        til Kirkebyeiet, han ble gift 1825 med
                                        Karen Jansdatter fra Haugseiet de fikk 10 barn. 
                       Dorte født 1799 ble gift i 1827 med enkemann
                                        Jon Olsen Skillebekk,
                       Jens ble født i 1802 og gift 1825 med
                                        Berte Hansdatter Haugseiet,
                       Yngstemann Lars Eriksen Bjertnesbråten ble født i 1805.
                                        Han er den som følges i slektslinjen, Se
                                        5 avsnitt ovenfor.
                        

         Bildet til høyre er utsnitt fra amtmannskartserien som sees på
norgeskart.no .Utsnittet er fra "Nittedalen"
       Brukene Bjertnes, Moe og Skøyen som er nevnt i teksten  er vist med røde ovaler.
 

Per Jonsen Jonstua ( 434) og Ragnhild Sørensdatter Skøyeneiet død 1775 (435)
    Per Jonsen var tredje bruker av husmannsplassen Bjertnesbratan også kalt Bråten. Han var fra plassen Jonstua som lå under Bjertnes. Faren var Jon Persen og moren Dorte Jensdatter. Per  var gift  to ganger, sist med Ragnhild Sørensd. fra Skøyeneiet. Han giftet seg 4/3 1763 med henne  i Skedsmo kirke. Da hadde han tittelen Dragon. Hun døde i 1775. Første ektefelle er ukjent i bygdeboka.
Han hadde barna: Ingeborg født 1757 sannsynligvis fra første ekteskap,
                             Gunhild født 1764 , giftet seg med Erik  og det er de som følges i slektssoga se ovenfor,  Gunhild ble født året etter at
                                                           Per giftet  seg med Ragnhild.
                             Anne født 1765 ble sannsynligvis bare ett år gammel for i bygdeboka står det skrevet 1765 66,
                             Hans  ble født 1769 og døde 1783.
    I bygdeboka har Per tittel husm. til 1810.
  
Bjertnesbratan Husmannsplass under Bjertnes gård

        Det har vært husmenn på plassen fra før 1746. Ved skifte i 1758 etter første bruker kom en opp i en formue på 13 3/4 dlr. og utgifter på 7 1/2 dlr. Før Per Jonsen, det slektsledd vi følger, overtok bruk av Bjertnesbratan som husmann med jord ble det den 1/12 1760 holdt auksjon over løsøre. Enka Marte Persdtr. fikk solgt bord, bordstol og krakk, et hylleskap, et framskap, ei flat gryte, et krus med tinnlokk, to hvite og blå steinfat, totalt løsøre for 13 1/4 dlr.
Ved synfaring høsten 1766 heter det at Hans Sørum på Bjertnes hadde tatt opp plassen og bygd den der det før stod stor skog. I 1766 var det ryddet så mye at de kunne så et par tønner korn og holde et par kuer. Per Jonsen fikk 4 tn. såhavre i uåret 1773. Utsæd 1791 1 1/2 tn., buskap 2 kuer og 3 småfe. Fattigfolk med andre ord.
Eieren av Bjertens, Hans Myhrer, overdro plassen til sin svigerfar,
Lars Kirkeby, og da måtte naturligvis Petter  avslutte som husmann. Han dro til Aker i 1854 og fikk arbeid der som Gaardmann se Petter Larsen.

     Bråten/Bjertnesbråten finnes ikke lenger Der bruket lå er det nå villastrøk i Nittedal. Den eneste rest ser ut til å være veien med navn Bråtaveien, oppkalt etter Bjertnesbråten som lå i nærheten.

Til  høyre sees et skilt i denne veien.          Foto ved Trond Finborud mai 2015.

          
 
Jon Persen Jonstua (868) født ca 1705 og Dorte Jensdtr. (869) født ca 1698
    Jon Persen skal være første husmann på Jonstua under Bjertnes. Han døde 1765 60 år gamme, dvs at han ble født ca 1705.
Han giftet seg med Dorte Jensdtr som døde i 1772 74 år gammel dvs født ca 1698.
De fikk barna: Per som ble husmann i Bråtan, (= Bjertnesbratan), Han er den som følges i slektssoga.
                       Kirsti som i 1755 ble gift med Mikkel Persen Rotneseiet,
                       Jacob som ble gift med Mari Mikkelsdtr. Holter i 1759 og fortsatte som bruker av Jonstua til i hvert fall 1772 som er siste  
                                  året en finner noe om Jacob eller Jonstua  så der var det neppe levelig.
Carl Christiansen (52) 29/3 1823- og Ingeborg Andersen (53) ca 1827 -
      
Carl Christiansen født 29/3 1823 og døpt 20/4 1823.  Foreldrene var Christian Pedersen,  Arbeidsmand fra Agger og kone Dorthe Olsdatter. Fadderne var Gubjør Knudsdatter, Marie JoHansdatter, Anne Hansdatter, Isach Henrichsen og Johannes Gulbrandsen. Carl er den som følges i anelinjen. Carl var "muurarbeider" . Han og kona bodde i Akersbakken da Hakon Halfdan ble født i 1856. De kunne  altså ha vært naboer til Petter Larsen og hans familie. Se mer om "Grenda i Akersbakken" på egen side, klikk på blå skrift.
        Carl og Ingeborg fikk sønnen Hakon Halfdan Christiansen  17/10 1856 . Hakon Halfdan ble døpt 24/5 1857 i Aker.
Da Hakon giftet seg med Caroline Christine  i 1880 ser det ut til (etter vielsesprotokollen) at familien bodde i Toftes gate 57.
Toftes gt 57 ligger mellom Grynersgt og Sofienberggata ut mot Sofienbergparken.                                        
Carl og Ingeborg fikk: Hakon Halfdan Christiansen 17/10 11856 og det er han som følges i slektslinjen. Han ble døpt 24/5 1857 i(  Vestre) Aker.
                                                            Fars tittel var Muurarbeider og de bodde i Agersbakken. Fadderne var Ludvig Larsen,
                                                            Johan Fredrik Olsen, Carl Christiansen, Amalie Christiansen  og Ingeborg Marie Christiansen.
                                   Emma Caspara  som ble døpt 11/11 1860 i Grønland menighet. Hun var ægtefødt 3. mai samme år. Carl var
                                                            murarbeider og familien bodde i Agersbakken.Fadderne var Christian Christiansen , Søren Hansen
                                                            Edvard Caspersen , Karen Mathea Larsen og Maren Nilsen.
         I 1865 bodde Carl Christiansen og Ingeborg (etternavnet er ikke nevnt) i Gedemyrsveien i Gamle Akers Menighet i gårdsnummer 123.
Carl var murarbeider. Det var registrert 3 husstander. Den første husstanden bestod av "Husmoder Dortea Olsdatter på 73 år som var født i Aker. Hun bodde sammen med sønnen Christian Christiansen som var en 38 år gammel ugift  murer. Ingeborg var tobaksp.
Den andre husstanden bestod av Carl Christiansen med kone og barn. Carl var 40 år og sønn av "Husmoder Dortea Olsdatter"
Både Carl og Ingeborg på 38 år var født i Christiania.
Carl og Ingeborg var registrert med barna: Johan Carlsen, ugift sønn på 17 f ca 1848 år som var tobaksp.
                                                                     August Carlsen, ugift sønn på 16 år f c a 1849 som også var tobaksp.
                                                                     Hakon (+Halfdan i kirkebok) Carlsen, sønn på 8 år som følges i slektslinjen.
                                                                     Emma(+Caspara i kirkebok) Carlsen , datter på 5 år
                                                                                Hun og alle barna var født i Christiania.
         Den tredje husstanden bestod av en 67 år gammel vedskjærer,
Hans Fredriksen og hans 68 år gamle kone Marte Gulbrandsen.Både Ingeborg Andersen og  hennes to tenåringssøner Johan og August  arbeidet i tobakksindustrien.
         De første norske tobakksspinnerier ble etablert på slutten av 1600-tallet. Bransjen ble regulert ved kongelige privilegier fra 1778. Dette regnes derfor ofte som starten på tobakksindustrien i Norge. Rundt 1820 var det tre tobakksspinnerier i Oslo. Conrad Langaards tobakkfabrikk var en av de første som ble etablert i 1854. Så Conrad Langaards kan være den fabrikken de jobbet på. De første årene var det skråtobakk som var hovedproduktet.
        Skrå er tobakksblader som smakssettes med ulike sauser, spinnes til "tau" som ble solgt på kveiler som man kunne tygge biter av. Fabrikken ble nevnt tobakksspinneri, arbeiderne het tobakkspinnere forkortet tobaksp. i folketellingen,Bildet viser en "tobakkspinner"  med kveiler av skråtobakk i Conrad Langaards fabrikker i 1932.

        Carl Christiansen var fadder til Hakon Halfdan Carlsen Christiansen .  Denne Carl var trolig enten far eller farfar til Hakon Halfdan. Christian Christian var fadder til  Emma Caspara Carlsdatter Christiansen,  denne Christian var trolig onkel eller morfar til Emma Caspara.

        Ingeborg Andersen ble født i Christiania ca 1827 ved søk i familysearch.org finner jeg bare en person som er døpt innenfor aktuell
tidsramme som kan passe. Ingeborg Andersdatter ble født 27/8 1826 døpt 24/9 1826 i "Oslo"
Foreldrene var Anders Hansen (106) og Anne Cathrine Jørgensdatter  (107).(Har foreløbig ikke funnet kirkebokreferansen)
 

Christian Pedersen (104)1785-  og Dorthe  Olsdatter  (105)1792-
      (
Dorthe  Olesdatters foreldre var  Ole Hansen (210) og Grethe Hansdatter (211) som fikk sin Dorthe Olesdatter døpt 29/9 1793 i Vestre Aker. Ole var i tjeneste på Tveten?)
       Christian og Dorthea/Dorthe giftet seg i Christiania 16/6 1815 I kirkebok står det adresse Saugene (Sagene). Han var 30 år og hun 22 år.
Forloverne var John Eriksen og Ole Jørgensen
        I 1865 bodde deres sønn Carl Christiansen og svigerdatter Ingeborg (etternavnet er ikke nevnt) i Gedemyrsveien i Gamle Akers Menighet i gårdsnummer 123. Carl var murarbeider. Det var registrert 3 husstander. Den første husstanden bestod av "Husmoder Dortea Olsdatter på 73 år som var født i Aker. Hun bodde sammen med sønnen Christian Christiansen som var en 38 år gammel ugift  murer. Ingeborg var tobaksp.
som var forkortelsen for tobakspinner, se bildet ovenfor.
       Den andre husstanden bestod av Carl Christiansen med kone og barn. Carl var 40 år og sønn av "Husmoder Dortea Olsdatter"
Både Carl og Ingeborg på 38 år var født i Christiania. Dorteas mann er ikke registrert i denne folketelling så han må ha dødd  før 1865. Amalie var dåpsbarnets tante, søster til Carl. Amalie og Carls  foreldre var Christian Pedersen og Dorthe Olsdatter.
Christian og Dortea/Dorthe fikk barna: (Ole Peter Christiansen født 9/5 1816  og døpt 3/6 1816 i Oslo (Christiania) Moren het Dorthe Marie
                                                                         Olsdatter så dette er muligens en annen Dorthe)
                                                             Carl Christiansen født 29/3 1823 og døpt 20/4 1823.  Foreldrene var Christian Pedersen,
                                                                         Arbeidsmand fra Agger og kone Dorthe Olsdatter. Fadderne var Gubjør Knudsdatter,
                                                                        Marie JoHansdatter, Anne Hansdatter, Isach Henrichsen og Johannes Gulbrandsen.
                                                                        Carl er den som følges i anelinjen.
                                                             Christian Christiansen født 23/11 1826 og døpt 7/1 1827 (hjemmedøpt?) i Vestre Aker, Christiania.
                                                                         Foreldrene var Arbeidsmand Christian Pedersen og kone Dorthe Olsdatter f. HolgerStuen
                                                                         ved St Hans haugen. Faddere var Randi Fredrichsdatter, Valborg Olsdatter,
                                                                         Karen Christophersdatter, Johannes Guldbrandsen, Nicolai Johannesen og
                                                                         Christian Christophersen
                                                             Amalie Christiansdatter var født 26/3 1833 og døpt 14/7 1833 i Aker.
                                                                         Hennes foreldre  var Arbeidsmand Christian Pedersen og Dorthe Olsdatter
                                                                         fra Ager. Fadderne var Berthe Hansdtr. Anne Christophersdatter
                                                                         Christian Christophersen og Gulbrand Gundersen.
                                                                        (Se  ministerialbok 1833 side  161)                                                                            
 
Referanser: Folketelling 1910 Kristiania
                  Folketelling  1900 Kristiania
                  Folketelling  1875 Kristiania
                  Folketelling 1865 Christiania
                  Utvandringsprotokoll for Amerika
                  Minesterialbok Nittedal 1833 og 1847
                  Bygdebok for Nittedal og Hakadal av Birger Kirkeby
                  Familiebibel hos Terje Wang
                  Oslo byleksikon
                  Akerselva fra sagatid til opera av Gunnar Jerman
                  Akerselva "Sigurd Senje"
                  Randi Wang
                  ekteskapsprotokoll gamle aker 1873-1881 side 299
                  Moss bys historie bind 2
                  Ministerialbok Moss 1832 (inn og utflyttede)
                  Ministerialbok Aker 1853-1857 (1857)
                  Kirkebok Aker 1815-1819 side 387 no 63.
                 http://www.industrimuseum.no/bedrifter/conradlangaardtobakkfabrikk
                 industrimuseum.no
                 Ministerialbok Grue 1930 utflyttede
                 Ministerialbok Nittedal 1930 innflyttede
                 Ministerialbok Grue 1818 konfirmerte
                 Folketelling 1801 for Grue prestegjeld
                 Ministerialbok 1803 for Grue døpte nr 123.
                 norgeskart.no   Amtskartserien.                                                     
                 familysearch.org
                 Minesterialbok Grue 1711, 1733, 1735, 1737, 1741, 1743, 1748, 1757,
                                                   1758, 1766 og 1769.
                 Brandvalboka bind 2 gårdshistorie av Gunnar Mandt.
                 Bilde av Bjertnesbråten fra "nittedalsporten.no"
                 Oslo museums billedsamling
                 Klokkerbok Aker 1815 side 39
                 Ministerialbok Aker 1810-1819, nr 17 side 221.
                 Klokkerbok Aker 1833 side 402
                 Ministerialbok Skedsmo 1737-1768, side 44, 1763 nr 3
                                                                           Tilbake     Hjem