Akersbakken  16
 
        
           Akersbakken 16, tverrveggen som er til høyre når du ser på første bildet av nr 16
           Referanser: oslobilder.no                                                                              Tilbake      Neste      Hjem     Akersbakken 8-20